วิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลแบบชัวร์ๆ

  สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผล มีสิ่งที่ต้องรู้…ก่อนลดน้ำหนัก หลักการง่ายๆ ที่เราเน้นกันบ่อยๆ ครับ ถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เปลี่ยนแปลง คุณควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลอรีเท่ากับที่ใช้ออกไปในแต่ละวัน น้ำหนักตัวที่ได้ก็จะมีค่าคงที่ ในกรณีที่ต้องการให้น้ำหนักตัวลดลง จำเป็นต้องใช้พลังงานออกไปมากกว่าการได้รับพลังงานเข้ามา ในทางตรงกันข้าม ถ้ารับประทานอาหารเข้าไปมากเกินความต้องการของร่างกาย แคลอรีส่วนเกินจะถูกเก็บสะสมในรูปของไขมัน จากการศึกษาแล้วพบว่าการเผาผลาญไขมันของร่างกาย 0.45 กิโลกรัม (1 ปอนด์) จำเป็นต้องใช้พลังงานถึง 3,500 แคลอรีโดยประมาณเลยทีเดียว ถ้าคุณจะลดน้ำหนักให้ได้ผล แบบยั่งยืน มี 3 วิธีดังนี้ ต้องลดปริมาณอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปให้ต่ำกว่าปกติ แต่รักษาระดับการใช้พลังงานให้คงที่ ต้องรักษาระดับของอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปให้คงที่ แต่เพิ่มการใช้พลังงานมากขึ้นกว่าปกติ จำกัดปริมาณอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปลง และเพิ่มการใช้พลังงานมากขึ้นในแต่ละวัน สิ่งที่ควรจำ การลดน้ำหนักที่เหมาะสม น้ำหนักควรลดอยู่ระหว่าง 0.45-0.90 กิโลกรัม (1-2 ปอนด์) ต่อสัปดาห์ จะไม่มีผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และไม่ทำเครียดและโทรม สำหรับวิธีที่ถูกต้องของออกกำลังกายเพื่อควบคุมและลดน้ำหนักให้ได้ผล – ต้องค่อยๆ เริ่มช้าๆ ดูระดับความแข็งแรงและความสามารถของตนเอง อย่าใจร้อนออกกำลังกายหักโหม ใช้ การเดิน ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ เป็นต้น –… Continue reading วิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลแบบชัวร์ๆ